Making small businesses competitive with technology

Kashin Pay & Loyalty App

Easy payments and reward points mobile app

Innovative

 • Payments and loyalty app made simple and affordable for local small businesses.
 • Ứng dụng thanh toán và dịch vụ khách hàng được thá»±c hiện đơn giản với giá cả hợp lý cho các cá»­a hàng vừa và nhỏ.
 • Convenient

 • All customers reward points from all merchants are conveniently organized in one app.
 • Điểm thưởng của khách hàng từ nhiều cá»­a hàng được lÆ°u trên cùng một ứng dụng, thuận tiện cho việc sá»­ dụng.
 • Ecosystem

 • Create customer loyalty and retention with reward points. Draw new like-minded customers with location based ads and promotions.
 • Tạo thói quen sá»­ dụng cho khách đối với cá»­a hàng nhờ chÆ°Æ¡ng trình tích điểm và thu hút các khách hàng mới đúng đối tượng thông qua quảng cáo và tìm kiếm lân cận.
 • Awarding

 • Simply manage awarding and redeeming points with customer mobile phone number. View live feed of user and point statistics.
 • Dễ dàng tích điểm và đổi thưởng chỉ với số điện thoại của khách hàng. Theo dõi trá»±c tiếp việc cộng điểm và đổi thưởng của nhân viên cho khách hàng. Thống kê số lượng khách hàng và điểm thưởng rõ ràng.
 • Connect

 • Businesses connect with new and existing customers through self-managed promotional and advertising campaings.
 • Có thể kết nối với khách hàng mới và hiện tại bằng các thông báo và tá»± tạo quảng cáo cho tiệm.
 • Secure

 • Uses the latest in end-to-end encryption technology and complies with established financial best practices.
 • Customers

 • Reward points conveniently organized all in one app.
 • Presented with surrounding local business promotions and and ads.
 • Many ways to earn points in Kashin Rewards Network - birthday, holidays, promotions, etc.
 • Thuận tiện cho việc tạo và thá»±c hiện các khuyến mãi trên cùng một ứng dụng.
 • Khách hàng có nhiều cÆ¡ hội để nhận điểm thưởng: sinh nhật, ngày lễ, chÆ°Æ¡ng trình khuyến mãi...
 •  

   

   

  Businesses

 • Easy to manage awarding and redeeming reward points. Only needs customers phone number to award points. Efficient awarding point with one-touch Instant Point feature. Dashboard for fully managing reward points and promotion code. Monitor live statistics and customer relationship management functionalities.
 • Dễ dàng quản lý việc cộng điểm và đổi thưởng, chỉ cần số điện thoại khách hàng để có thể tích điểm. Có thể cộng điểm nhanh với tính năng một chạm. Cung cấp trang tổng quan để quản lý điểm thưởng và mã khuyến mãi. Giám sát số liệu thống kê trá»±c tiếp và các chức năng quản lý quan hệ khách hàng.
 •  

   

   

  CRM

 • Customer relationship management database for analyzing trends and statistics. Monitor live feeds of users and reward points activities.
 • Quản lý khách hàng.
 •  

   

   

  Kashin Pay & Loyalty

  Mobile Payments and Rewards App

  Kashin offers innovative solutions for local small businesses for payments and customer loyalty programs. Secure payments and reward points applications helping businesses with solutions for customer retention and reaching new customers. Available on Android device and apple phones and devices.

  Team

  Ron Le

  Founder & CEO

  Alex Héritier

  Engineer

  Ben Ward

  Developer

  Jay Jimenez

  Project Manager

  Advisors


  Jingming Li

  Venture Capital, Advisor


  CIO retail banking of Large Global Bank
  Former President, Alipay/Ant USA
  CTO, Alipay (China)
  VP, Alibaba

  Jim Koshland

  Concentrates in emerging growth companies, venture capital, general commercial, and M&A


  Partner, DLA Piper
  Board of Director for Opportunity Fund, UC Berkeley Foundation, SF Jewish Community Federation.
  Former Board member of Launch Media, Levis Strauss & Co, Paraform, Storm Technology.

  Bill Martinson

  Startup strategies


  Affiliate, Inspovation Ventures
  Senior Director, CA Technologies
  Director, BMC Software, Pyramid Technology
  CTO, Cisco Systems
  VP BizDev, Gail Technology, Visualware, ProactiveNet, DataMetrics, Fujitsu

  Lowell Ness

  Corporate Counsel


  Managing Partner, Perkins Coie LLP
  Palo Alto, CA

  Leading FinTech startups law firm

  Contact Us

  Kashin, Inc A Delaware Corporation Silicon Valley, California

  support@KashinPAY.com